Dự án TABMIS triển khai trên diện rộng đợt 2
Cập nhật 04/12/2009

Ngày 16/11, đợt 2 triển khai trên diện rộng dự án TABMIS chính thức khởi động với 3 điểm triển khai Bình Định – Phú Yên – Khánh Hòa.

 

Bấm chuông báo giờ triển khai tại Khánh Hòa

Trước đó 15 cán bộ đào tạo của dự án đã tham gia đào tạo 453 người sử dụng cuối là các cán bộ ngành Tài chính, Kho bạc của 3 tỉnh phía Bắc. Trải qua 25 ngày đào tạo với 21 lớp, người sử dụng đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản phục vụ cho việc tác nghiệp trên hệ thống. Ngày 11/11, sau khi dữ liệu thu thập được gửi về Trung Ương để cấu hình hệ thống, công việc đào tạo hoàn tất, hơn 30 cán bộ dự án đã di chuyển vào miền Trung tiếp tục triển khai hệ thống TABMIS đợt 2.

Đợt triển khai thứ 2 diễn ra thuận lợi do đội đã rút kinh nghiệm từ đợt triển khai trước.Tuần này cũng là tuần cuối cùng của đợt 2 triển khai trên diện rộng dự án TABMIS tại 3 điểm Miền Trung.