Dự án Petrolimex triển khai khảo sát
Cập nhật 14/01/2010

Ngày 4/1/2010, dự án ERP - Petrolimex bắt đầu tiến hành giai đoạn khảo sát hệ thống, quy trình nghiệp vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức hiện tại của Petrolimex cũng như tìm hiểu những yêu cầu, nguyện vọng của họ với hệ thống mới. Đây sẽ là thông tin đầu vào quan trọng để đội dự án tiến hành xây dựng bộ tài liệu giải pháp.

Với sự nhiệt tình hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho đội dự án của các cán bộ Petrolimex, hiện tại, công tác khảo sát đã thực hiện xong với một số phòng ban thuộc văn phòng Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam.

Theo kế hoạch, việc khảo sát sẽ tiếp tục được tiến hành tại một số công ty xăng dầu đầu mối và sơ bộ hoàn thành trước kỳ nghỉ tết Âm lịch.