Tham dự hội thảo có các lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo Sở TT&TT và các cơ quan quản lý nhà nước các tỉnh thành trong cả nước.

Tại đây, chuyên gia FPT IS Nguyễn Hữu Tuấn đã chia sẻ kinh nghiệm dưới góc độ nhà triển khai, xây dựng mô hình chính quyền điện tử cho các cơ quan nhà nước.

Hội thảo lần này được tổ chức nhằm đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý hành chính Nhà nước, bảo đảm tính thống nhất trong ứng dụng CNTT tại địa phương, lưu chuyển văn bản và điều hành của UBND tỉnh đến các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các xã phường, có thể mở rộng liên kết thông suốt với mạng Chính phủ.