Ông Đỗ Cao Bảo - Chủ tịch HĐQT FPT IS

Xây dựng sự nghiệp cùng FPT IS

Hãy cùng chung tay xây dựng FPT IS - Quả đấm thép của tập đoàn FPT - cùng FPT đã, đang và sẽ tạo nên sức mạnh nâng tầm CNTT Việt Nam trong suốt 21 năm vừa qua. FPT IS tự hào là nhân tố cấu thành nên một biểu tượng của ngành CNTT Việt Nam.

Hơn 2200 con người đang nỗ lực ngày đêm, năng động, sáng tạo và bền bỉ xây dựng một công ty CNTT có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á. FPT IS tự tin mang trí tuệ và tâm hồn Việt Nam đi chinh phục thế giới, đưa các dịch vụ và sản phẩm của FPT tiếp cận và thâm nhập một thị trường vô cùng to lớn, không giới hạn.

FPT IS nỗ lực đem lại thành công vượt trội cho mỗi thành viên, cho công ty, cho sự giàu mạnh của đất nước.

Ông Đỗ Cao Bảo
Chủ tịch HĐQT FPT IS