“Chúng tôi nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao”

FPT IS đạt tiêu chuẩn ISO - 9001, chứng chỉ bảo mật thông tin BS7799-2-2002. Năm 2007, FPT IS là công ty đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ bảo mật thông tin ISO 27001.

Tháng 07/2009, FPT IS được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn mới nhất ISO 9001-2008. Năm 2012, hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 được tái đánh giá lại và một lần nữa khẳng định sự phù hợp hoàn toàn với tiêu chuẩn.

Tháng 03/2009, FPT IS mở rộng thành công chứng chỉ ISO 27001 cho các mảng kinh doanh BPO và Data Center. Năm 2010, hệ thống bảo mật thông tin (ISO 27001) được mở rộng thêm tại chi nhánh FPT IS HCM cho các mảng Outsourcing services và các Dự án ERP nước ngoài.

Quy trình quản trị dự án tại FPT IS được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả đối với tất cả các Dự án  phần mềm, dịch vụ, tích hợp. Cán bộ chất lượng tham gia sâu vào quá trình thực hiện dự án, tiếp cận trực tiếp với khách hàng để thu nhận các phản hồi và ghi nhận lỗi.

Quy trình quản trị Dịch vụ với các mảng dịch vụ mới của FPT IS đã được thiết lập và duy trì ổn định, đang trên đà cải tiến theo các phương pháp tiên tiến trên thế giới.

Năm 2013, FPT IS cải tiến hệ thống quá trình/chất lượng theo phương pháp luận ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Cuối năm 2013, sau gần 7 tháng triển khai, FPT IS đã chính thức vượt qua kỳ đánh giá CMMi Dev Maturity level 3. Đây là thời gian triển khai CMMi kỷ lục trong lĩnh vực phần mềm của các công ty tại Việt Nam.

Chính sách bảo mật thông tin FPT IS:

FPT IS xác định có các bên liên quan sau ảnh hưởng đến hệ thống an toàn an ninh thông tin của FPT IS, bao gồm:

Bên liên quan

Yêu cầu với hệ thống an ninh an toàn thông tin

Bên ngoài

 

Cơ quan Nhà nước

Tuân thủ Quy định của Pháp luật

Cơ quan chủ quản

Tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật của ngành

Khách hàng

Tuân thủ các cam kết trong Hợp đồng

Đối tác

Tuân thủ các cam kết trong Hợp đồng đối tác

Cộng đồng

Tuân thủ Quy định của Pháp luật

Bên trong

 

Lãnh đạo

Thông tin được bảo mật và phân quyền truy cập theo Quy định của công ty.

Nhân viên

Thông tin được bảo mật và phân quyền truy cập theo Quy định của công ty.

-       Các mục tiêu an toàn thông tin của FPT IS được xây dựng:

 • Phù hợp với chính sách an ninh an toàn thông tin.
 • Có thể đo lường được (nếu có thể).
 • Xem xét đến các yêu cầu an ninh an toàn thông tin có thể áp dụng, và kết quả từ việc đánh giá và xử lý rủi ro.
 • Được truyền đạt; và
 • Được cập nhật cho phù hợp.

Nhằm đảm bảo:

 • Thông tin được bảo mật.
 • Duy trì tính toàn vẹn thông tin. 
 • Thông tin luôn sẵn sàng để phục vụ kinh doanh.

Quy trình xử lý phản hồi khách hàng của FPT IS:

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng, góp phần đảm bảo tốt nhất, đồng thời cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ cũng như hoạt động của tổ chức, FPT IS đã tạo một kênh ghi nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng.

Quy trình xử lý phản hồi khách hàng bao gồm các bước lớn sau:

 1. Thu thập phản hồi khách hàng, tiến hành phân tích sơ bộ.
 2. Họp nội bộ, xác định phương án xử lý.
 3. Thực hiện các hoạt động xử lý, theo dõi xử lý.
 4. Đóng vụ việc, gửi thông báo cho khách hàng.
 5. Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa.

Tải quy trình chi tiết