FPT IS chuyển đổi thành công ty cổ phần từ ngày 1/9
Update 15/08/2009

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT ngày 23/07/2009 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FTG). Cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần FPT ngày 30/7 cũng đã quyết định tăng vốn điều lệ cho FPT IS từ 250 lên 350 tỷ VND. Tính đến thời điểm này, FPT IS đã có chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần và đang tiếp tục hoàn tất thủ tục làm con dấu mới để chính thức đi vào hoạt động từ 1/9 tới.

Theo đó, FPT IS sẽ chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần bằng việc bán 5% của mức vốn điều lệ hiện tại (350 tỷ VNĐ) cho cán bộ nhân viên FPT IS có thành tích đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các cán bộ giỏi, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, công nghệ. Giá bán bằng mệnh giá 10,000 VNĐ/cổ phần. CBNV được mua cổ phần của FPT IS JSC không được quyền chuyển nhượng số cổ phần này của mình trong vòng 01 (một) năm đầu kể từ ngày doanh nghiệp chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh. Sau khi chuyển đổi, vốn điều lệ của FPT IS là 350 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần FPT nắm giữ 332,5 tỷ VNĐ, tương đương 95% vốn điều lệ và CBNV nắm giữ 17,5 tỷ VNĐ, tương đương 5% vốn điều lệ. Người đại diện quản lý phần vốn đầu tư của FPT tại FPT IS JSC là ông Đỗ Cao Bảo, Ủy viên HĐQT FPT.

 Ngày 13/08/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cũng đã cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0103040057 cho Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT. Theo chứng nhận này, Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT có 14 ngành nghề kinh doanh được đăng ký.

Dự kiến, mô hình công ty mới sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/9/2009. Đại hội cổ đông lần đầu của FPT IS là trong vòng 2 tuần ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký công ty cổ phần. 11 cổ đông sáng lập FPT IS gồm có Công ty Cổ phần FPT và các ông Đỗ Cao Bảo, Lê Thành Trung, Dương Dũng Triều, Nguyễn Tuấn Hùng, Phạm Anh Chiến, Phạm Triệu Linh, Nguyễn Xuân Việt, Mai Công Nguyên, Nguyễn Quang Anh, Trần Thế Hiển. Tên của FPT IS sau khi chuyển đổi là Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS JSC), trụ sở chính ở 101 Láng Hạ, Hà Nội.

 

We are here to help