Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp việc Chủ tịch Hội đồng quản trị; lập và triển khai thực hiện  chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị:

  + Xây dựng, phát triển các kế hoạch, chương trình hoạt động định kỳ của Hộ Đồng Quản Trị theo yêu cầu

  + Soạn thảo quyết định, nội quy, quy chế làm việc của Hội Đồng Quản Trị và các văn bản khác theo thẩm quyền của Chủ tịch

- Giúp việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc hàng ngày:

  + Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

  + Kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản, nội quy, quy chế, hợp đồng, các thỏa thuận trước khi trình Chủ tịch Hội Đồng  Quản Trị kí ban hành.

  + Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

  + Tham mưu, tư vấn giúp Chủ tịch  Hội Đồng Quản Trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, bao gồm:

  • Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, cổ tức, huy động vốn
  • Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư
  • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm
  • Quyết định các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn ( hợp đồng mua hàng, bán hàng, vay, cho vay và hợp đồng khác)
  • Bổ nhiệm, bãi miễn, quyết định lương thưởng của các nhân sự cao cấp của công ty
  • Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty
  • Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông, triệu tập họp Đại hội cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội cổ đông thông qua quyết định
  • Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông
  • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp

- Thực hiện các công việc khác liên quan:

  + Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật mới

  + Thực hiện các dự án đặc biệt khi được yêu cầu

  + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được ban lãnh đạo yêu cầu

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan Tài chính, kinh tế, ngoại thương

- Yêu thích nghiên cứu mô hình công ty cổ phần

- Năng động, giao tiếp tốt, biết đưa ra các giải pháp để đạt mục tiêu công việc, biết cách tổ chức công việc hiệu quả

- Sử dụng thành thạo tiếng anh  và vi tính văn phòng

- Có thể tự lên kế hoạch làm việc, chịu được áp lực công việc cao

- Trung thực, phẩm chất đạo đức tốt

- Ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

Quyền lợi:

- Thu nhập cạnh tranh và cao so với thị trường

- Được mua cổ phần ưu đãi nhân viên theo quy định

- Được mua bảo hiểm gia tăng, bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và người thân

- Môi trường, điều kiện làm việc hiện đại, văn minh

- Hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty: nghỉ mát hàng năm, đóng BHXH theo quy định của nhà nước......... 

Hồ sơ đăng ký: Điền thông tin theo mẫu CV của FIS (có tại www.fis.com.vn ) hoặc theo mẫu tự có và gửi về hộp thư ; tuyendung-fis@fpt.com.vn