FPT IS coi quan hệ với các đối tác là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cung cấp tới khách hàng những hệ thống CNTT ưu việt. Hiện tại, FPT đã là đối tác chiến lược của hầu hết các nhà cung cấp sản phẩm và giải pháp dẫn đầu thế giới.

  • Đối tác cấp cao nhất của IBM, HP
  • Đối tác Vàng đầu tiên của Cisco và Microsoft tại Việt Nam
  • Đối tác Bạch kim của Oracle tại Việt Nam
  • Đối tác Vàng đầu tiên của Checkpoint tại Việt Nam
  • Đối tác Vàng của SAP tại Châu Á - Thái Bình Dương
  • Đối tác cấp cao nhất về giải pháp và dịch vụ của Juniper Networks