Dịch vụ Điện tử

FPT IS cung cấp hạ tầng và các dịch vụ kết nối trao đổi thông tin điện tử giữa cá nhân, doanh nghiệp với các cơ quan Chính phủ hoặc giữa các cơ quan với nhau nhằm thuận tiện hoá quy trình nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng.

Chi tiết xem thêm tại: http://dichvudientu.fpt.com.vn/

  • Chữ ký điện tử
  • Gateway thu ngân sách qua ngân hàng.
  • Dịch vụ thuế điện tử
  • Dịch vụ xử lý và quyết toán tờ khai thuế.

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.