FPT IS định hướng cung cấp các dịch vụ điện tử cho giao dịch giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp như chữ ký điện tử, gateway thu ngân sách qua ngân hàng, dịch vụ VAN cho Hải quan, dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ xử lý và quyết toán tờ khai thuế.

Với định hướng này, FPT IS nhắm tới thị trường tiêu dùng cá nhân, với mục đích là cầu nối mang lại tiện ích cho các cá nhân khi sử dụng dịch vụ công.