Các dịch vụ của FPT IS bao gồm dịch vụ bảo hành bảo trì, dịch vụ quản trị (managed service), Data Center, ITO, dịch vụ bảo mật hệ thống, điện toán đám mây.

Giữa năm 2010, FPT IS khai trương Liên doanh TELEHOUSE Vietnam với các tập đoàn KDDI và ITX. Liên doanh này do FPT IS nắm cổ phần chi phối sẽ cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực và Việt Nam. KDDI là tập đoàn viễn thông đứng thứ 2 Nhật Bản (doanh số 37 tỷ USD năm 2009), là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu hàng đầu thế giới với Data Center đặt tại khắp nơi trên toàn cầu.

Với 9 trung tâm và nhiều điểm cung cấp dịch vụ, tiến tới xây dựng 20 trung tâm bảo hành bảo trì, FPT IS là đơn vị duy nhất có mạng lưới bảo hành bảo trì phủ khắp các vùng trên toàn Việt Nam.

Hơn 60% máy ATM, POS tại Việt Nam đang được FPT IS bảo hành bảo trì. FPT IS cũng đang cung cấp dịch vụ này cho hàng chục hệ thống máy chủ, lưu trữ, mạng, bảo mật, cơ sở dữ liệu và hệ thống ứng dụng ở Việt Nam.

Hiện tại, mọi kỷ lục về giá trị hợp đồng bảo hành bảo trì tại Việt Nam đều do FPT IS nắm giữ.

"Điện toán đám mây" đã được đưa vào chiến lược của FPT từ đầu năm 2010. Hiện tại, Tập đoàn giao cho FPT IS là đơn vị đầu mối triển khai dịch vụ này. FPT đã xây dựng chương trình phát triển "FPT Cloud", dựa trên thế mạnh của toàn bộ các công ty thành viên, trong đó ưu tiên các lĩnh vực:

  1. Phát triển hạ tầng viễn thông
  2. Phát triển trung tâm dữ liệu dựa trên nền tảng Cloud Computing (Cloud Oriented Data Center)
  3. Phát triển các dịch vụ trực tuyến, tập trung vào các khối:
    - Doanh nghiệp và chính phủ.
    - Người dân.
  4. Đào tạo kỹ sư CNTT nắm được các kỹ thuật công nghệ Cloud Computing để phục vụ cho chính FPT và những tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.
  5. Áp dụng công nghệ Cloud Computing vào lĩnh vực bất động sản mà FPT đang hoạt động, bao gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ cho người dùng đầu cuối.

Để hỗ trợ chương trình này, hiện nay FPT đang đầu tư về tài chính và cam kết về sự đầu tư mạnh mẽ trong tương lai. Đồng thời, FPT đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược, đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây, trong đó có Microsoft. FPT cùng với Microsoft sẽ đem tới trải nghiệm mới, thân thiện hơn, tiếp cận dễ dàng hơn trên nền điện toán đám mây, mang lại hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp và người dùng.

Tầm nhìn tới năm 2015:

"Vì công dân điện tử" là một trong những chiến lược trọng tâm của FPT, trong đó FPT chú trọng xây dựng các dịch vụ điện tử phục vụ cho người dân, các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ tại Việt Nam. Điện toán đám mây (Cloud Computing) được xác định là giải pháp quan trọng để FPT có thể cung cấp dịch vụ nhanh và thuận tiện phục vụ cho người dân, doanh nghiệp hay tổ chức chính phủ không những ở những thành phố lớn mà cả những nơi xa xôi trên khắp Việt Nam. FPT mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực Cloud Computing tại thị trường trong nước.

Tin tức