Sau gần 20 năm phát triển, FPT IS hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục về dịch vụ Công nghệ thông tin tại Việt Nam. FPT IS dẫn đầu trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ ERP, dịch vụ CNTT, dịch vụ tích hợp hệ thống và đi tiên phong cung cấp dịch vụ BPO, dịch vụ điện tử.

Tạo thuận lợi thương mại và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Các giải pháp ERP được thiết kế nhằm cung cấp khả năng cải tiến qui trình quản lý tổng thể cho doanh nghiệp.

Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu về dịch vụ hạ tầng mạng

Thiết kế các gói dịch vụ bảo mật đáp ứng nhu cầu giữ vững và ổn định hệ thống

Dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật mức cao nhất EAL4+

Cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về lưu trữ, sao lưu đặc thù của từng tổ chức, doanh nghiệp

Dịch vụ 24x7 trên toàn quốc

Dịch vụ Data Center  tiêu chuẩn quốc tế với các trang thiết bị và hệ thống điều hành mang thương hiệu “TELEHOUSE ”

Tối ưu hiệu năng các hệ thống công nghệ thông tin tại Việt Nam

Cầu nối tiện ích cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công

Cung cấp các giải pháp tổng thể trong lĩnh vực GIS

Tiên phong cung cấp dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp

Đem tới trải nghiệm mới thân thiện và tiếp cận dễ dàng hơn trên nền điện toán đám mây

Chăm sóc khách hàng tốt hơn theo xu thế điện toán đám mây