FPT IS đã thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều Bộ ban ngành. FPT IS cũng đã triển khai nhiều dự án cho các Toà án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Công an, Ngân hàng Trung ương, An sinh Xã hội và Tổng cục Thống kê. Giải pháp chính phủ điện tử đã được trao Giải Bạc - ASEAN ICT Awards 2012, và đang được sử dụng bởi 500 đơn vị tại hơn 20 chính quyền địa phương.

 • Quốc hội

  Hệ thống quản lý chống tham nhũng

 • Tòa án

  Quản lý vụ việc

 • Chính phủ

  Chính phủ điện tử

   

   

  Công an

  Quản lý thẻ nhận diện quốc gia

  Visa điện tử – eVisa

  Đăng ký kinh doanh và cấp phép - FPT.eRegistration

  Quản lý đầu tư

   

  Ngân hàng Trung ương

   

  CMO

  Ngân hàng lõi

  Văn phòng tín dụng

  Bảo hiểm tiền gửi

   

  An sinh xã hội

  Hệ thống an ninh xã hội lõi

   

  Tổng cục thống kê

  Hệ thống thu thập và xử lý số liệu để điều tra dân số