FPT IS vinh dự là đơn vị có 25 năm đồng hành cùng công tác tin học hóa và hiện đại hóa ngành tài chính qua hàng trăm dự án lớn nhỏ. Hầu hết các hệ thống ứng dụng trọng yếu phục vụ nhu cầu quản lý của ngành đều do FPT IS phát triển và triển khai, giúp ngành Tài chính trở thành một trong những ngành đi đầu về ứng dụng CNTT tại Việt Nam.

 • Quốc hội

  Hệ thống quản lý chống tham nhũng

 • Tòa án

  Quản lý vụ việc

 • Chính phủ

  Chính phủ điện tử

  Quản lý văn bản

  Một cửa điện tử

  Nền tảng tích hợp và xử lí dữ liệu FPT - FPT.Fortuna

  Quận điện tử

  Phần mềm Quản lý Trung tâm Hành chính công - FPT.eGOV.QLTTHCC

   

  Công an

  Quản lý thẻ nhận diện quốc gia

  Visa điện tử – eVisa

  Đăng ký kinh doanh và cấp phép - FPT.eRegistration

  Quản lý đầu tư

   

  Ngân hàng Trung ương

   

  CMO

  Ngân hàng lõi

  Văn phòng tín dụng

  Bảo hiểm tiền gửi

   

  An sinh xã hội

  Hệ thống an ninh xã hội lõi

   

  Tổng cục thống kê

  Hệ thống thu thập và xử lý số liệu để điều tra dân số