FPT IS đã triển khai các giải pháp nội bộ phục vụ Giáo dục, Phát thanh Truyền hình và Doanh nghiệp, bao gồm quản trị nhân sự, quản lý khách sạn, giải pháp quản lý nội dung tin bài và điều hành mạng cho các đài truyền hình và nhà xuất bản.

 • Doanh nghiệp

  • Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương - FPT.iHRP
  • Hệ thống quản lý khách sạn – FPT.iHotel
  • Giải pháp quản lý cổ đông – FPT.iStock
  • Phần mềm Quản lý Đại hội cổ đông – FPT.DHCD
 • Phương tiện truyền thông

  • Phần mềm quản lý Phát thanh truyền hình và Báo chí – FPT.iMMS
   • Video trực tuyến & CMS dành cho Truyền hình
   • Báo chí và báo di động
   • Quản lý kinh doanh truyền thông
   • Quản lý giấy phép
   • Lập kế hoạch và quản lý chương trình
   • Quản lý truyền thông
   • Phát thanh truyền hình bán tự động
   • Quản lý bán hàng qua quảng cáo
  • Hệ thống xuất bản điện tử – Cổng thông tin
  • Quản lý hoạt động mạng lưới cho các nhà khai thác truyền hình
 • Giáo dục

  • Giải pháp quản lý khuôn viên trường học
  • Giải pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ - FPT.EMIS Plus

Tin tức liên quan