FPT IS bắt tay SHB triển khai giải pháp Ngân hàng điện tử dành cho Khách hàng doanh nghiệp

12/11/2017

Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa chính thức khởi động dự án triển khai Ngân hàng điện tử dành cho khách hàng doanh nghiệp. Đây là giải pháp mới thay thế cho Hệ thống Ngân hàng điện tử (khách hàng doanh nghiệp) hiện tại của SHB, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, cung cấp các dịch vụ thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo các yếu tố an toàn bảo mật. Đồng thời, giải pháp mới cũng giúp SHB chủ động trong việc mở rộng, phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ mới trong tương lai một cách nhanh chóng.