FPT IS vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia Myanmar

8/2/2018

Cuối tháng 7/2018, FPT IS vừa đưa vào vận hành dự án Hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia Myanmar cho Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính quốc gia Myanmar (MPU). Theo đó, FPT IS sẽ cho MPU thuê hệ thống trong vòng 10 năm và hưởng phần trăm từ việc thu phí trên các giao dịch điện tử.