Khai trương thị trường chứng khoán phái sinh với giải pháp do FPT triển khai

8/11/2017

Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh do FPT triển khai có khả năng đáp ứng tới 15.000 sổ lệnh, 600.000 tài khoản và xử lý trên 15.000 giao dịch thanh toán/phút.