FPT IS đã và đang phối hợp tích cực với các giáo sư, bác sỹ và chuyên gia y tế để phát triển những giải pháp chuyên ngành phục vụ phòng ngừa, điều trị và y tế công cộng. Với hơn 15 năm phát triển và nâng cấp, phần mềm Quản lý bệnh viện FPT.eHospital của FPT IS đã giành giải Vàng ASEAN ICT Awards 2012 và hiện được triển khai tại hơn 100 bệnh viện và cơ sở y tế. Phần mềm giúp cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân, giảm tình trạng quá tải cho nhân viên y tế, nâng cao năng lực điều hành cho các bệnh viện và phòng khám. 

 • FPT.eHospital - Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện

  FPT.eHospital là Hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện, quản lý toàn bộ hoạt động thông suốt từ lúc tiếp nhận bệnh nhân vào viện cho đến khi ra viện. Phần mềm là một thể thống nhất và tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn lực. FPT.eHospital được phân chia thành nhiều phân hệ nghiệp vụ và kết hợp các phân hệ này tạo thành luồng thông tin thống nhất đem lại sức mạnh tổng lực cho bệnh viện.

  Phần mềm có thể dễ dàng áp dụng tại các bệnh viện dựa vào quy trình quản lý đã được nghiên cứu, thiết kế trên nền tảng vững chắc và khoa học. FPT.eHospital phục vụ tốt nhất cho việc phân tích điều hành tại bệnh viện, là hệ thống mở, thuận tiện cho việc mở rộng hệ thống, dễ dàng khi kết nối và tích hợp thông tin giữa các phân hệ hiện tại và tương lai.

 • FPT.eClinic - Phần mềm quản lý phòng khám

  Kế thừa sản phẩm FPT.eHospital và phát triển, nâng cấp thành giải pháp chuyên và phù hợp nhất cho mảng phòng khám, đi sâu phục vụ bệnh nhân - khách hàng, hỗ trợ bác sĩ.

  Sản phẩm giúp phòng khám ứng dụng được công nghệ thông tin vào các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ tốt và thu hút nhiều bệnh nhân, tăng cường quản lý nội bộ.

  Số liệu đúng, chặt chẽ, tin cậy, nâng cao công tác quản lý, qui trình liên thông làm việc rõ ràng giữa các khoa phòng liên quan thu chi, thực hiện dịch vụ và quản lý dược.

  Hỗ trợ bác sĩ dễ dàng chẩn đoán, định bệnh qua bệnh án, bệnh sử, toa thuốc điện tử và các thông tin liên quan của bệnh nhân.

Tin tức liên quan