FPT IS SRV ký hợp đồng trọn gói trên 1 triệu USD

11/17/2017 Được sự uỷ quyền của Tổng Giám đốc FPT IS Phạm Minh Tuấn, ngày 31/10/2017 vừa qua, tại trụ sở BIDV Metlife Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng giữa Liên danh FPT và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ BIDV...